full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 394.87
EUR 408.89
RUB 6.49
Թվային մարդու կշեռք 180kg
Թվային մարդու կշեռք 180kg

Գործում է առաքում

5.000
Elektrakan ksherq (կշեռք թվային, весы)
5.000
Ksherq, tvayin, էլեկտրական elementov
Ksherq, tvayin, էլեկտրական elementov

Գործում է առաքում

5.000
Ksherq xanuti (խանութի կշեռք) 40kg
Ksherq xanuti (խանութի կշեռք) 40kg

Գործում է առաքում

13.000
Ոսկու կշեռք(Vosku ksherq ) 00,1-200գ
Ոսկու կշեռք(Vosku ksherq ) 00,1-200գ

Գործում է առաքում

4.500