full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 395.05
EUR 411.29
RUB 6.53
Սալնիկ 16 տափակ պօմպի / նասոս
4.000
pp truba 25 mm
pp truba 25 mm

Գործում է առաքում

450
Բենզինային պոմպ 2
Բենզինային պոմպ 2"

Գործում է առաքում

55.000
Պօմպ անձայն
Պօմպ անձայն

Գործում է առաքում

35.000
Կեղտաղաց ֆիկալնի պոմպ աղաց
85.000
Կանդեսատոր 45 մկֆ
Կանդեսատոր 45 մկֆ

Գործում է առաքում

4.500
Մանոմետր 10բար
Մանոմետր 10բար

Գործում է առաքում

2.500
Պոմպ 2
110.000
Kandesator  կանդեսատոր 200 մկֆ
Kandesator կանդեսատոր 200 մկֆ

Գործում է առաքում

1.500