full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.54
EUR 531.69
RUB 7.63

Անգլերենի ինովացիոն պարապմունքներ անհատական ծրագրով աշխատելու հնարավորությամբ

  • Արաբկիր
  • 16/02/2020 13:55
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Անգլերենի յուրացման և զարգացման համատարած խոչընդոտներից է նույն ծրագրով և սկզբունքներով ուսուցանումը բոլորին, ինչը նվազեցնում է առաջընթացի հնարավորությունը։

Անհատական ծրագրով աշխատանքն առանց տարիքային սահմանափակման է։

Առավել արդյունավետ և ինովացիոն մեթոդ է, որի արդյունքն ակնհայտորեն տարբերվում է։

Մեթոդները մշակված են կրթական ոլորտում ամենաառաջադեմ երկրների սկզբունքներով և նպաստում են լեզվի տիրապետման համակողմանի զարգացմանը։

Արդյունքում զարգացվում են՝
Քերականությունը
Բառապաշարը
Բանավոր խոսքը
Անկաշկանդ հաղորդակցման հմտությունները
Գրավոր խոսքը
Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական դիմելաձևերը
Այլ կարևոր հմություններ։

Պարապմունքները կազմակերպվում են շաբաթական 2 կամ 3 անգամ, յուրաքանչյուր պարապմունքը 1,5 ժամ տևողությամբ։

Մանրամասների համար զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։

Տարածել