full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 481.74
EUR 546.00
RUB 7.01

Բիզնես Պլան - Ներդրումային Ծրագիր - Մատչելի գին, մեծ ծավալ և բարձր որակ

  • Երևան
  • 06/06/2020 07:26
  • Անհատ
50.000

Լրացուցիչ

Բարձր որակով և մատչելի գներով կազմակերպությունը մշակում և կազմում է ՝

1. Բիզնես Պլաններ
2. Ներդրումային Ծրագրեր
3. Զարգացման Ծրագրեր

• նոր սկսվող բիզնեսի համար
• գործող բիզնեսի համար

Նախագծերը կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Բիզնես պլանի ծավալը կարող է կազմել մինչև 500 էջ և ավելի՝ պատվիրատուի ցանկությամբ:
Ծրագրի արժեքը հաշվարկվում է իրականացվող աշխատանքի ծավալով և բարդությամբ՝ մատչելի գներով:
Ծրագրի կառուցվածքը, ծավալը և ներառվող բաժիններն ընտրվում են՝ միայն պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո:
Բիզնես Պլանի արժեքը կարող է կազմել 50.000 -ից մինչև 500.000 դրամ: Հատուկ դեպքերում գործում է պայմանագրային արժեք:

Ծրագրերը տրամադրվում են պատվիրատուին՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

Մշտական պատվիրատուների համար գործում է զեղչային համակարգ:
2 - րդ ՆԱԽԱԳԾԻ պատվերի դեպքում կիրառվում է նաև 10% զեղչ:

Իրականացվում է կազմված նածագծերի անվճար սպասարկում 1 տարվա ընթացքում,որը ներառում է՝
• ծրագրի լրացումներ
• փոփոխություններ
• բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Ծրագրերում Ներառվող ոլորտներն են՝

• արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
• հանրային սնունդ
• առևտուր
• ներմուծում
• ծառայություններ (բոլոր ոլորտներ)
• գյուղատնտեսություն
• անասնապահություն
• ձկնաբուծություն

Իրականացվում է նաև Բիզնեսի կանոնակարգում, կառավարման համակարգի կառուցում՝ ԶՐՈՅԻՑ

Բիզնես պլանը պարունակում է՝

• մեկ բիզնես պլանում մի քանի ստորաբաժանման և ոլորտների ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ կազմում
• յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և ոլորտի համար կազմվում է ԱՌԱՆՁԻՆ նախագիծ
• ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
• կազմակերպության վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
• ներդրումային անհրաժեշտության վերլուծություն
• ռիսկերի վերլուծություն (VAR)
• ապրանքի դիրքի գնահատում (Merchandising)
• SWOT վերլուծություն
• մրցակցության վերլուծություն
• գործունեության ոլորտի վերլուծություն
• ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
• շուկայի վերլուծություն
• մարքեթինգային ծրագիր
• արտադրական ծրագիր
• ֆինանսական ծրագիր
• ֆինանսական հիմնական 12 գործակիցների հաշվարկ և վերլուծություն
• անվնասաբերության կետի հաշվարկ
• արտադրանքի և ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
• լոգիստիկա
• արտադրանքի որակի վերահսկում և կառավարում
• վճարվող հարկերի հաշվարկ
• վարկերի մարումների հաշվարկներ
• բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
• այլ հավելվածներ՝ ըստ պատվերի

Տարածել