full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 482.24
EUR 525.21
RUB 6.71

Հաշվապահական և Ուսումնական կենտրոն ///Հարավիրում ենք բարձրակարգ հաշվապահների պատրաստման դասընթացների///

  • Երևան
  • 15/05/2020 16:04
  • Անհատ
25.000

Լրացուցիչ

Հարավիրում ենք բարձրակարգ հաշվապահների պատրաստման դասընթացների: Դասընթացներն իրականացվում են ուսուցման ժամակակակից մեթոդներով:
Ուսումնական գործընթացը և դրա ծրագիրը այնպես են կազմակերպվում, որ շրջանավարտները ձեռք են բերում անհրաժեշտ ծավալով խորացված տեսական գիտելիքներ, ինչպես նաև՝ ինքնուրույն որպես հաշվապահ աշխատելու, հաշվապահական և հարկային հաշվառումը ինքնուրույն վարելու պրակտիկ հմտություններ, որը մեծ կարևորություն ունի:
Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների նախապատրաստման դասընթացի մասնակիցները յուրացնում են հաշվապահական և հարկային հաշվառման վարման մեթոդներ և հմտություններ համակարգչային ավտոմատացված հաշվապահական ծրագրերի / ՀԾ, և 1C Ձեր ընտրությամբ/ օգտագործմամբ:
Պարապմունքներն անց են կացվում շաբաթական 3 անգամ 10:00-21:30 ժամերին, որը թույլ է տալիս դասընթացներին մասկացել նաև աշխատող մարդկանց:
Դասընթացը ներառում է հետևյալ հիմնարար բաժինները՝
1 Հաշվապահական հաշվառման էությունը և խնդիրները, այդ թվում՝ հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումները, հաշվապահական հաշիվները, հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, փաստաթղթավորումը , ֆինանսական հաշետվության կազմը և կառուցվածքը
2 ՀՀ հարկային օրենսդրության հիմունքները՝ հարկերի տեսակները, դրույքաչափերը, հաշվառումը և պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրությունը խախտելու դեպքում
3 ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգիրքը
4 Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը
5 Ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը
6 Սեփական կապիտալի հաշվառումը
7 Պարտավորությունների հաշվառումը
Դասընթացները դասավանդում են միայն բարձրակարգ մասնագետները: Ավարտելով այս դասըթացը՝ Դուք ինքնուրույն կարող եք վարել Ձեր կազմակերպույան հաշվապահությունը:Տարածել