full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 484.93
EUR 571.39
RUB 6.68

Ռեստորանի ծրագիր SmartRest

  • Արաբկիր
  • 08/09/2021 09:47
  • Գործակալություն
14.000
TvTrade

Լրացուցիչ

SmartRest համակարգը ավտոմատացնում է ռեստորանային բոլոր գործընթացները՝ հեշտացնելով ձեր բիզնեսի կառավարումն ու վերահսկողությունը։
Համակարգում տեսանելի է ամբողջ աշխատանքային ընթացքը՝ սկսած պահեստի կառավարումից ու մենյուի դասակարգումից մինչև անձնակազմի կառավարում ու ֆինանսական հաշվարկներ։
Անմիջապես SmartRest-ից կարող եք իրականացնել արագ վաճառքներ, սեղանների սպասարկում, մենյուի փոփոխություններ, հետևել անձնակազմի հաճախումներին և հաշվարկել աշխատվարձ։
Համակարգին կարող եք միանալ տարբեր սարքավորումներով աշխարհի ցանկացած կետից ։

ԱՐԺԵՔԸ՝ 14․000դր ամսական (չկան հավելավճարներ կամ միացման վճար)

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ՝

1.Արագ վաճառք
Վաճառք ուղիղ կասայից՝ հերթերի կառավարման մոդուլով
Продажа в формате фаст-фуд и take away с модулем управления очередями
2․Սեղանների սպասարկում
Սեղանների սպասարկում` Սպասարկման վճարով․դուք եք ընտրում սպասարկման վճարի տոկոսը և հաշվարկման մեխանիզմը
Обслуживание столов: Плата за обслуживание. Вы выбираете процент за обслуживание и механизм подсчета.
3․Դրամարկղ
Կանխիկ և անկանխիկ դրամարկղեր, տրասֆեռներ
Наличные и безналичные кассовые отделы, трансферы
4․Հաշվետվություններ
50 + հաշվետվություններ Ձեր բիզնեսի համար
Больше 50 вариантов отчетов
5․Պահեստ
Հումքի շարժ, փաստաթցթավորում և վերահսկում
Перемещение сырья, документация и контроль
6․Մենյու
Մենյու՝ իր ենթաբաժիններով, արագ փոփոխելու հնարավորությամբ
Меню с подразделами, с возможностью быстрых изменений
7․Ընկերություններ
Գործընկերների գրանցում, բարտերային հարաբերություններ, առք-վաճառք
Регистрация партнеров, бартерные отношения, купля-продажа
8․Հաճախորդներ և CRM
Հաճախորդների գրանցում, բունուս և զեղչի քարտեր, ՍՄՍ
CRM, Регистрация клиентов, бонусы, дисконтные карты, автматизация смс
9․Աշխատակազմ
Աշխատակիցների գրանցում, հաստիքներ, աշխատավարձի հաշվարկում
Регистрация сотрудников, укомплектование штатов, расчет заработной платы
10․Ներկայություն
Անձնակազմի մուտք-ելքի գրանցում նաև ինտեգրված տարբեր սարքերի միջոցով
Регистрация входа и выхода персонала с помощью различных интегрированных устройств
11.Կարգավորումներ
Անհատականացված և ընդհանուր կարգավորումներ, հասանելի ֆունկցիաներ սահմանաակում ըստ Ձեր կարիքների
Настройка разрешений исходя из должности и ваших предпочтений, нужд

ՀԴՄ
Ռեստորանային ծրագիր
Ռեստորանի ծրագիր
Ռեստորանի համակարգ
Ծրագիր
Կասա
Կասայի ծրագիր
Кассовый апарат
Кассовая программа
HDM
CRM
ERP
Restorani Cragir
HDM cragir
POS

Youtube

Տարածել

Փակ է

Բիզնեսի կառավարումը անմիջապես քո ձեռքի տակ

Նմանատիպ հայտարարություններ