full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 483.14
EUR 549.86
RUB 7.16

Ամուսնաընտանեկան վեճեր

  • Արաբկիր
  • 13/08/2018 13:38
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Ամուսաընտանեկան իրավահարաբերություններ
1.Ամուսնության կնքման կարգի ու պայմանների, ամուսնության դադարման
(Ամուսնալուծության կարգը, Ամուսնալուծությունը դատական կարգով) և ամուսնության անվավերության վերաբերյալ
2. Ծնողական իրավունքների, ծնողական իրավունքներից զրկելու, սահմանափակելու ինստիտուտների և դրանց կիրառման պրակտիկայի վերաբերյալ,
3.Ընտանիքի անդամների ալիմենտային պարտավորությունների, ալիմենտի բռնագանձման կարգի վերաբերյալ և այլ իրավաբանական ծառայություններ
nanamag@list.ru