full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 485.11
EUR 551.67
RUB 7.31

Ամուսնաընտանեկան վեճեր

  • Արաբկիր
  • 27/08/2018 12:23
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Ամուսաընտանեկան իրավահարաբերություններ
1.Ամուսնության կնքման կարգի ու պայմանների, ամուսնության դադարման
(Ամուսնալուծության կարգը, Ամուսնալուծությունը դատական կարգով) և ամուսնության անվավերության վերաբերյալ
2. Ծնողական իրավունքների, ծնողական իրավունքներից զրկելու, սահմանափակելու ինստիտուտների և դրանց կիրառման պրակտիկայի վերաբերյալ,
3.Ընտանիքի անդամների ալիմենտային պարտավորությունների, ալիմենտի բռնագանձման կարգի վերաբերյալ և այլ իրավաբանական ծառայություններ

Տարածել

nanamag@list.ru