full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 409.64
EUR 433.52
RUB 7.69

Պահածոյի սարքավորումներ

  • Էրեբունի
  • 11/10/2019 16:01
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Կաթսա երկմարմնյա եփման T-1-KBE-150 700,000
Կաթսա երկմարմնյա եփման T-1-KBE-150 700,000
Տապակիչ բանջարեղենի H/C 1,450,000
Կաթսա երկմարմնյա եփման ВНИИКОП 990,000
Կաթսա երկմարմնյա եփման խառնիչով 780,000
Ավտոկլավ երկուզամբյուղանի ABK-2 1,100,000
Ավտոկլավ երկուզամբյուղանի ABK-2 1,100,000

Տարածել