full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 478.42
EUR 555.06
RUB 6.72

Գրաֆիկ դիզայնի դասընթացներ

  • Կենտրոն
  • 14/10/2021 18:27
  • Գործակալություն

Լրացուցիչ

Studex կենտրոնը անցկացնում է գրաֆիկ դիզայնի դասընթացներ: Դասթացները անց են կացվում շաբաթը 2 օր 1 ժամ տևողությամբ: Դասթացների տևողությունը 3 է ամիս : Դասթացները անցկացվում են և օնլայն և օֆֆլայն տարբերակով:

Youtube

Տարածել