full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 413.45
EUR 433.09
RUB 4.17

Բիզնես Պլան - Business Plan - Ներդրումային ծրագիր - Զարգացման ծրագիր - Դրամաշնորհային ծրագիր

  • Երևան
  • 04/10/2023 13:38
  • Անհատ
1

Լրացուցիչ

Կազմակերպությունը, որը տվյալ ոլորտում ունի երկարամյա փորձ, մշակում և կազմում է՝
1. Բիզնես Պլաններ
2. Պետական աջակցությամբ ծրագրեր
3. Դրամաշնորհային ծրագրեր
4. Ներդրումային ծրագրեր
5. Զարգացման ծրագրեր
6. Առողջացման ծրագրեր
նոր հիմնադրվող և ներկայումս գործող կազմակերպությունների համար։

Նախագծերը կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներով:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ ԵՆ`
• ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
• ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
• ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԸ
• ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ

ԽՍՏՈՐԵՆ ՊԱՀՊԱՆՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿՆՔՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ։

Իրականացվում է կազմված նախագծերի հաստատման ԱՄԲՈՂՋ գործընթացի վերահսկում, սպասարկում և ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ։

Մինչ նախագծի վերջնական հաստատումը՝ կատարվում է ԱՆՎՃԱՐ սպասարկում, որը ներառում է՝
1. Ծրագրի ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ բոլոր կառույցներում...
2. Լրացումների կատարում
3. Փոփոխությունների կատարում
4. Բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Բոլոր ծրագրերում հաշվարկվում են ֆինանսա֊տնտեսական գործակիցներ՝
DPBP, PBP, BEP, MOS, NPV, NWC, EBITDA, EBIT, ROA, ROE, ROFA, ROS, TAT, SET, FAT, CR, QR, CASH RATIO, SR, GR, DSC…

ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԿԱԶՄՎՈՒՄ ԵՆ 3 ՓԱԹԵԹՈՎ։
Նախընտրելի փաթեթի ընտրությունը կատարում է պատվիրատուն:

Ծրագրերը տրամադրվում են պատվիրատուին, տպագրված և էլեկտրոնային տարբերակով։

Ընկերության կողմից սահմանված դեպքերում՝ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ԶԵՂՉԵՐ:

Ծրագրերում ներառվող ոլորտներն են՝
1. Արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
2. Հանրային սնունդ
3. Առևտուր (մեծածախ և մանրածախ)
4. Ներմուծում
5. Բեռնափոխադրումներ
6. Զբոսաշրջություն
7. Ծառայություններ (բոլոր ոլորտներ)
8. Գյուղատնտեսություն (բոլոր ոլորտներ)
9. Անասնապահություն
10. Ջերմոցային տնտեսություն
11. Արևային էներգետիկա
12. Ձկնաբուծություն
13. Հանքարդյունաբերություն
14. Հյուրանոցային ոլորտ (HORECA)
15. Ռեստորանային ոլորտ
16. Շինարարություն և կառուցապատում
17. ԱՅԼ ՈԼՈՐՏՆԵՐ.

ԿԱԶՄՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ`
1. Մի քանի տարբեր ոլորտներ, որի դեպքում կազմվում է ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթ։
ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
2. Կազմակերպության առկա վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
3. Ներդրվող իրական գումարի հաշվարկ
4. Ռիսկերի վերլուծություն
5. SWOT վերլուծություն
6. Մրցակցության վերլուծություն
7. Գործունեության ոլորտների վերլուծություն
8. Շահութաբերության վերլուծություն
9. Շուկայի վերլուծություն
10. Արտադրական ծրագիր
11. Ֆինանսական ծրագիր (ներառում է 20 ենթաբաժին)
12. Ֆինանսական հիմնական 22 գործակիցների հաշվարկ և ներկայացում
13. Նախագծում կատարված ներդրումների ՀԵՏԳՆՄԱՆ պարզեցված և դիսկոնտավորված հաշվարկ
14. Անվնասաբերության կետի հաշվարկ
15. Ամրության պաշարի հաշվարկ
16 Սնանկության ռիսկի գնահատում
17. Արտադրանքի և ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկ
18. Լոգիստիկա
19. Գործողությունների պլանավորում (Գանտի դիագրամմա)
20. Վճարման ենթակա հարկերի և պետական վճարումների հաշվարկ
21. Վարկերի մայր գումարների և տոկոսների մարումների հաշվարկ
22. Լիզինգի վճարումների հաշվարկ
23. Տրանսպորտային ծախսերի հաշվարկ
24. Բոլոր տվյալները ներկայացվում են նաև գծապատկերներով (գրաֆիկներով)
25. Այլ հավելվածներ, հաշվարկներ և վերլուծություններ՝ ըստ անհրաժեշտության

Տարածել