full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.07
EUR 542.91
RUB 7.61

MS Project Դասընթացներ

  • Երևան
  • 07/04/2019 00:36
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Դասընթացը հիմնված է իրական նախագծերի իրավիճակային դեպքերի քննարկումների, գործնական հաշվարկային աշխատանքների կատարման, MS Project ծրագրի միջոցով նախագծերի պլանավորման, նրանց ընթացքի վերահսկման և կառավարման, իրավիճակային հաշվետվությունների կազման և ներկայացման հմտությունների զարգացման վրա:
Դասընթացի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները թույլ կտան բարձրացնել տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում նախագծերի իրականացման արդյունավետությունը, կնպաստեն նախագծերի արդյունավետ կառավարմանը, նյութական և մարդկային ռեսուրսների կիրառման թափանցելիության բարձրացմանը:
Դասընթացը նախատեսված է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու նախագծերի կառավարման մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են տիրապետել և գործնականում կիրառել նախագծերի կառավարման ժամանակակից ծրագրային միջոցները:

Ակնկալվող արդյունքները՝

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտողները կկարողանանMS Project ծրագրի միջոցով `
Ձևավորել աշխատանքի բաշխման կառուցվածքը
ձևավորոլ աշխատանքային փաթեթները
սահմանել առաջադրանքների փոխկապվածությունը
սահմանել և հաշվառել նախագծիտարբեր տեսակի ռեսուրսները
կազմել և կառավարել նախագծի ժամանակացույցը
կազմել և կառավարել ռեսուրսների հավասարաչափ բաշխման ժամանակացույցը
վերահսկել և կառավարել նախագծի պլանի իրականացման արդյունավետութունը
ձևակերպել ստացված արդյունքները և կազմել հաշվետվություններ
համատեղել մի քանի նախագծերի կառավարում

Տարածել