full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 485.12
EUR 546.92
RUB 6.72

VINYL Ձայնապնակներ TINA TURNER (1) - Sարբեր տեսակի ալբոմներ

  • Շենգավիթ
  • 05/07/2020 21:14
  • Անհատ

Լրացուցիչ

VINYL Ձայնապնակներ TINA TURNER (1) ‎– Foreign Affair - Sարբեր տեսակի ալբոմները նորմալ վիճակով են, զանգել իրական գնորդները:

Land: Cuba
Veröffentlicht: 1985
Genre: Jazz, Latin
Stil: Afro-Cuban Jazz, Fusion, Jazz-Funk, Latin Jazz

A1. Steamy Windows 4:03
A2. The Best 5:28
A3. You Know Who (Is Doing You Know What) 3:45
A4. Undercover Agent For The Blues 5:20
A5. Look Me In The Heart 3:42
A6. Be Tender With Me Baby 4:18

B1. You Can't Stop Me Loving You 4:00
B2. Ask Me How I Feel 4:46
B3. Falling Like Rain 4:03
B4. I Don't Wanna Lose You 4:20
B5. Not Enough Romance 4:04
B6. Foreign Affair 4:27

Տարածել