full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 386.75
EUR 414.33
RUB 4.75
LCD, LED մոնիտորներ 17 / 19 / 20 / 22 / 24
9.000
Քարթրիջների լիցքավորում
Քարթրիջների լիցքավորում

Գործում է առաքում

4.000
Կշեռք շտրիխ կոդի AXIOM TM7200L
Կշեռք շտրիխ կոդի AXIOM TM7200L

Գործում է առաքում

169.000
Սկաններ Axiom 6080
Սկաններ Axiom 6080

Գործում է առաքում

26.000
Սկաններ Zebra DS2208
Սկաններ Zebra DS2208

Գործում է առաքում

58.000
Սկաններ Datalogic Magellan 3450VSI
Սկաններ Datalogic Magellan 3450VSI

Գործում է առաքում

160.000
Սկաններ Datalogic 1500I
Սկաններ Datalogic 1500I

Գործում է առաքում

99.900
Սկաններ Axiom c750 with Wireless / Bluetooth
40.000
Սկաններ Axiom 6710
Սկաններ Axiom 6710

Գործում է առաքում

29.000
Axiom Pos Terminal Z200 Touch
Axiom Pos Terminal Z200 Touch

Գործում է առաքում

209.000
Թվային վահանակ AXIOM LCD03
Թվային վահանակ AXIOM LCD03

Գործում է առաքում

59.000
Data Terminal AXIOM WPC-9071
Data Terminal AXIOM WPC-9071

Գործում է առաքում

160.000
Սկաններ AXIOM PT6880
Սկաններ AXIOM PT6880

Գործում է առաքում

68.000
Սկաններ Datalogic QW2120
Սկաններ Datalogic QW2120

Գործում է առաքում

48.000
Շտրիխկոդ Տպող Կշեռք Digi SM320P
349.000
Սկաններ Honeywell MS 7190 Orbit
Սկաններ Honeywell MS 7190 Orbit

Գործում է առաքում

105.000
Չեք տպիչ AXIOM XP-P810 Printer
Չեք տպիչ AXIOM XP-P810 Printer

Գործում է առաքում

55.000
Չեք տպիչ TSC TE-200 Printer
Չեք տպիչ TSC TE-200 Printer

Գործում է առաքում

102.000
Շտրիխկոդ տպիչ Axiom TPX58U Printer
Շտրիխկոդ տպիչ Axiom TPX58U Printer

Գործում է առաքում

49.000
Printer TSC TDP-225 / Պրինտեր TSC TDP-225
99.000
Շտրիխկոդ տպիչ Axiom TPX80U Printer
Շտրիխկոդ տպիչ Axiom TPX80U Printer

Գործում է առաքում

68.000