full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 388.00
EUR 422.53
RUB 4.41

Օգտագործման համաձայնագիր

Հարգելի' այցելու, ողջունում ենք Ձեզ  Full.am անվճար հայտարարությունների կայքում:

Տեղադրելով  հայտարարություն Full.am  կայքում, դուք ավտոմատ համաձայնվում եք կայքի պահանջներին  և  կանոններին:

Ձեր հայտարարությունը տեղադրելիս` Դուք կրում եք պարունակության ամբողջ պատասխանատվությունը: Կայքն իրավունք է վերապահում չհրապարակել կամ իր կողմից հեռացնել անպատշաճ բովանդակության հայտարարությունը:

Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

Յուրաքանրյուր տեղեկություն և նյութ, որնոք տեղադրված են Full.am կայքում, պաշտպանված են հեղինակային իրավունքների մասին սահմանված օրենքով և հանդիսանում են Full.am-ի սեփականությունը: 

Նրանք ենթակա չեն հրապարակման, պատճենահանման, տարածման, վերարտադրման, վերցման, պահպանման, փոխանցման: Կայքի ոչ մի մասը, ինչպես նաև այնտեղ տեղադրված տեղեկությունը չի կարող օգտագործվել կոմերցիոն նպատակներով:

Օգտվելով Full.am-ի ծառայություններից` Դուք հաստատում եք այն, որ Ձեր կողմից տեղադրված հայտարարության բովանդակության համար կրում եք բացառիկ պատասխանատվություն, օժտված եք բոլոր անհրաժեշտ իրավունքներով ու թույլտվություններով տվյալ տեղեկությունը տեղադրելու համար` ներառյալ ապրանքանշանները, արտոնագրերն ու կոմերցիոն գաղտնիքները, ինչպես նաև ունեք համապատասխան թույլատվություն բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր նշվում են հայտարարության բովանդակությունում:

Ձեր կողմից Full.am-ում սխալ կոնտակտային տվյալներ տեղադրելու կամ ուրիշ անվան տակ կայքից օգտվելու դեպքում, մեր կողմից իրավունք է վերապահվում տրամադրել Ձեր կոնտակտային տվյալները տուժած կողմին, իր ներկայացուցիչներին կամ իրավաբանական կազմակերպությանը:

Կայքի պատասխանատուների իրավունքների շրջանակների մեջ է մտնում կատարել հայտարարության տեղափոխություն կայքէջի մեկ այլ բաժնից մյուսը՝ հաշվի առնելով նյութի պարունակությունն ու բովանդակությունը։

Կայքի ներկայացուցիչն ունի իրավասություն առանց պատճառաբանությունների և բացատրությունների հեռացնել հայտարարությունը` օգտատերի կողմից կանոններին անհետևողականություն նկատելու դեպքում:

Կայքի ղեկավարությունը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերի վնասների, կորուստների, ծախսերի համար, որոնք կարող են առաջանալ կայքի օգտագործման ընթացքում:

 

Արգելվում է.

* Տեղադրել նույն հայտարարությունը մի քանի անգամ` նույն կամ տարբեր բաժիններում:

* Հայտարարության մեջ ներառել  նմանատիպ պորտալների հղումներ կամ էլեկտրոնային հասցեներ:

* Հայտարարության մեջ ներառել իրեր կամ ծառայություններ, որոնք հակասում էն ՀՀ օրենսդրությանը:

* Առաջարկել աշխատանք  կամ տարածել ինֆորմացիա կապված ֆինանսական բուրգերի հետ :

* Առաջարկել աշխատանք, ծառայություններ և այլ կասկածելի բնույթ ունեցող հայտարարություններ, որոնց  բովանդակությունը հակասում է էթիկայի կանոններին:

* Հայտարարության մեջ օգտագործել html կոդեր և այլ անհասկանալի  սիմվոլներ:

* Հայտարարություն տեղադրել  բացառապես մեծատառերով կամ օգտագործել առանձնահատուկ նշաններ, որոնք կտարբերակեն Ձեր նյութը ընդանուր ցանկից:

 

Կայքի ղեկավար անձնակազմը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել վերոնշյալ կանոնները առանց օգտատերերի  նախազգուշացման:

Հարգելի' այցելու, խնդրում ենք ուշադիր լինել, մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք, որ  դուք  պատասխանատու եք ձեր տեղադրած հայտարարության համար:

Շնորհակալություն

Սիրով`  Full.am