full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.54
EUR 531.69
RUB 7.63

Օգտագործման համաձայնագիր

Հարգելի' այցելու, ողջունում ենք Ձեզ  Full.am անվճար հայտարարությունների կայքում:

Տեղադրելով  հայտարարություն Full.am  կայքում, դուք ավտոմատ համաձայնվում եք կայքի պահանջներին  և  կանոններին:

Ձեր հայտարարությունը տեղադրելիս` Դուք կրում եք պարունակության ամբողջ պատասխանատվությունը: Կայքն իրավունք է վերապահում չհրապարակել կամ իր կողմից հեռացնել անպատշաճ բովանդակության հայտարարությունը:

Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

Full.am կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկությունն ու նյութերը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքների մասին սահմանված օրենքով և հանդիսանում են Full.am-ի սեփականություն: Դուք չեք կարող պատճենել, վերարտադրել, տարածել, հրապարակել, վերցնել, պահպանել, փոխանցել կամ օգտագործել կայքի ոչ մի մասը, կամ այնտեղ տեղադրված տեղեկությունը կոմերցիոն նպատակներով:

Օգտվելով Full.am-ի ծառայություններից` Դուք հաստատում եք այն, որ կրում եք բացառիկ պատասխանատվություն Ձեր կողմից տեղադրված հայտարարության բովանդակության համար, ունեք բոլոր անհրաժեշտ իրավունքներն ու թույլտվությունները տվյալ տեղեկությունը տեղադրելու համար` ներառյալ պատենտները, ապրանքանշանները, կոմերցիոն գաղտնիքներ, ինչպես նաև թույլատվություն բոլոր այն մարդկանց կողմից, որոնք նշվում են հայտարարության տեքստում:

Եթե Full.am-ում Դուք սխալ կոնտակտային տվյալներ եք տեղադրում կամ օգտվում եք կայքից ուրիշ անվան տակ, մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում Ձեր կոնտակտային տվյալները տրամադրել տուժված կողմին, իր ներկայացուցիչներին կամ իրավաբանական կազմակերպությանը:

Կայքի պատասխանատուները իրավունք ունեն տեղափոխել  հայտարարությունը կայքէջի մեկ այլ բաժնից մյուսը` ելնելով նյութի պարունակության թեմայից:

Կայքի ներկայացուցիչն իրավասու է  հեռացնել հայտարարությունը առանց պատճառաբանությունների և բացատրությունների` օգտատերի կողմից կանոններին անհետևողականություն նկատելու դեպքում:

Կայքի ղեկավարությունը պատասխանատու չէ օգտատերի վնասների , կորուստների, ծախսերի համար, որոնք կարող են առաջանալ կայքի օգտագործման ընթացքում:

 

Արգելվում է.

*Տեղադրել նույն հայտարարությունը մի քանի անգամ` նույն կամ տարբեր բաժիններում:

*Հայտարարության մեջ ներառել  նմանատիպ պորտալների հղումներ կամ էլեկտրոնային հասցեներ:

*Հայտարարության մեջ ներառել իրեր կամ ծառայություններ, որոնք հակասում էն ՀՀ օրենսդրությանը:

*Առաջարկել աշխատանք  կամ տարածել ինֆորմացիա կապված ֆինանսական բուրգերի հետ :

 

 * Առաջարկել աշխատանք, ծառայություններ և այլ կասկածելի բնույթ ունեցող հայտարարություններ, որոնց  բովանդակությունը հակասում է էթիկայի կանոններին:

*Հայտարարության մեջ օգտագործել html կոդեր և այլ անհասկանալի  սիմվոլներ:

*Հայտարարություն տեղադրել  բացառապես մեծատառերով կամ օգտագործել առանձնահատուկ նշաններ, որոնք կտարբերակեն Ձեր նյութը ընդանուր ցանկից:

Կայքի ղեկավար անձնակազմը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել վերոնշյալ կանոնները առանց օգտատերերի  նախազգուշացման:

Հարգելի' այցելու, խնդրում ենք ուշադիր լինել, մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք, որ  դուք  պատասխանատու եք ձեր տեղադրած հայտարարության համար:

Շնորհակալություն

Սիրով`  Full.am