full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 479.98
EUR 534.46
RUB 7.42

Ավտոմատ լվացքի մեքենաների վերանորոգում

  • Շենգավիթ
  • 13/02/2019 10:46
  • Անհատ
12,000

Լրացուցիչ

Կատարում ենք ցանկացած տեսակի ավտոմատ լվացքի մեքենաների վերանորոգում:
Պլատաների նորոգում
բակերի նորոգում
շարժիչի անսարքության վերացում
նասոսների անսարքության վերացում
աղմուկի, ջրի արտահոսքի եւ այլ խնդիրների վերացում:

Տարածել