full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 388.49
EUR 415.57
RUB 4.40

Գրականագիտություն / Լեզվաբանություն / Բառարաններ

  • Հրազդան
  • 12/06/2024 10:24
  • Անհատ
1.000

Գործում է առաքում

Լրացուցիչ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ալբերտ Արիստակեսյան ՙՊարույր Սևակ՚, 1984, գինը` 2.000 դրամ:
2. Առաքել Առաքելյան ՙՀռոմեական գրականության պատմություն՚, 1956, գինը` 2.000 դրամ:
3. Արամ Ինճիկյան ՙՀովհաննես Թումանյան (կյանքի և ստեղծագործության պատմությունը 1869–1899 թթ.)՚, 1969, գինը` 2.000 դրամ:
4. Արամ Ինճիկյան ՙՄտերիմներ և մտորումներ (էջեր հայ գրականության պատմության)՚, 1967, գինը` 1.000 դրամ:
5. Արսեն Տերտերյան ՙՄուրացան՚, 1971, գինը` 1.000 դրամ:
6. Արսեն Տերտերյան ՙՇիրվանզադեի գրական տիպերի հանրագիտարանը՚, 1959, գինը` 1.500 դրամ:
7. Դավիթ Գասպարյան ՙՓակ դռների գաղտնիքը (Չարենցը, Բակունցը և մյուսները)՚, 1994, գինը` 6.000 դրամ:
8. Դեպի խորքը լեռան (հոդվածներ, գրախոսություններ, ակնարկներ, նամակներ, ուղերձներ Սիլվա Կապուտիկյանի մասին), 2009, գինը` 1.000 դրամ:
9. Էդուարդ Մեհրաբյան ՙՆորից քեզ հետ (ալբոմ-ուղեցույց)՚, 1990, գինը` 1.000 դրամ:
10. Էդվարդ Ջրբաշյան ՙՉորս գագաթ (Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան, Չարենց), 1982, գինը` 1.000 դրամ:
12. Լուիզա Սամվելյան ՙՇեքսպիրը և հայ գրական ու թատերական մշակույթը՚, 1974, գինը` 2.000 դրամ:
13. Խաչիկ Դաշտենց ՙԲայրոնը և հայերը՚, 1959, գինը` 1.000 դրամ:
14. Կարո Վարդանյան ՙՄի կտոր երկինք՚, 2012, գինը` 1.000 դրամ:
15. Կարո Վարդանյան ՙՍասուն աշխարհի բանասացը՚, 2000, գինը` 1.000 դրամ:
16. Հայ Նոր գրականության պատմություն, 5 հատորով, հատ. 1, 1962:
17. Հայ Նոր գրականության պատմություն, հատ. 2, 1962:
18. Հայ Նոր գրականության պատմություն, հատ. 3, 1964:
19. Հայ Նոր գրականության պատմություն, հատ. 4, 1972:
20. Հայ Նոր գրականության պատմություն, հատ. 5, 1979, 5 հատորը միասին` 18.000 դրամ:
21. Հենրիկ Բախչինյան ՙԴրվագներ Ֆրանսիական գրականության պատմության՚, 2004, գինը` 2.000 դրամ:
22. Հովիկ Չարխչյան ՙՍևակի մահվան առեղծվածը՚, 2005, գինը` 1.500 դրամ:
23. Հրանտ Թամրազյան ՙՍովետահայ գրականության պատմություն՚, 1984, գինը` 3.000 դրամ:
24. Ղողանջ հիշատակի (բանաստեղծություններ, հուշեր, հոդվածներ), 1991, գինը` 1.000 դրամ:
25. Սաքո Սուքիասյան ՙԷջեր Վահան Տերյանի կյանքից՚, ՙՎահան Տերյանի նամականին՚, 1959, գինը` 2.000 դրամ:
26. Սերգեյ Գալոյան ՙՀրամայված է սպանել՚, 2 գրքով, գիրք 2. ՙՊարույր Սևակ՚, ՙՄինաս Ավետիսյան՚, ՙՎարդգես Պետրոսյան՚, 2006, գինը` 2.000 դրամ:
27. Սուրեն Մուրադյան ՙՍերունդների հետ միշտ նորանալով (դիմանկարներ, հոդվածներ)՚, 1983, գինը` 1.000 դրամ:
28. Սևակ Արզումանյան ՙՍովետահայ վեպը՚, գիրք 5. ՙԱրդի հայ վեպը՚, 2004, գինը` 3.000 դրամ:
29. Վաչե Պարտիզունի ՙՏերյանի կենսապատումը՚, 1984, գինը` 1.000 դրամ:

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ամալյա Բաբայան ՙԱնգլերենի ինքնուսույց՚, 1991, գինը` 2.000 դրամ:
2. Հասմիկ Թոքմաջյան ՙԺամանակակից Անգլերենի քերականություն՚, 1995, գինը` 2.000 դրամ:
3. Մանուկ Աբեղյան ՙԵրկեր՚, հատ. Ե. ՙՀայոց լեզվի տաղաչափություն (Մետրիկա)՚, 1971, գինը` 2.000 դրամ:
4. Մանուկ Ֆելեքյան ՙԱվանդական ուղղագրություն (սկզբունքներ, վարժություններ, թելադրության նյութեր)՚, 2009, գինը` 1.000 դրամ:
5. Պետրոս Բեդիրյան ՙԲառերի խորհրդավոր աշխարհում՚, 1985, գինը` 1.000 դրամ:
6. Պօղոս Գօճանեան ՙՈւղեցոյց դասական ուղղագրութեան՚, Վիեննա–Երեւան, 2006, գինը` 1.000 դրամ:
7. Գրիգոր Վանցյան ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. II. ՙՊատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի՚, ՙԴպրոցական քերականութիւն՚, ՙԳրպանի ուղղագրութիւն՚, ՙՀայոց պատմութիւն ծխական դպրոցների համար՚, ՙՀայ-լեզու պատկերազարդ այբբենարան՚, 2016, գինը` 2.000 դրամ:
8. Գրիգոր Վանցյան ՙՀատընտիր՚, 2020, գինը` 3.000 դրամ:
9. Գրիգոր Վանցյան ՙՈւսումնասիրություններ և հրապարակումներ՚, 2016, գինը` 2.000 դրամ:

ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ

1. Արա Սեկոյան ՙՌուս–հայերեն ուսումնական բառարան՚, 1978, գինը` 1.500 դրամ:
2. Արարատ Ղարիբյան, Գուրգեն Շեկյան ՙԴպրոցական ուղղագրական բառարան՚, 1968, գինը` 1.000 դրամ:
3. Երջանիկ Գևորգյան ՙԺամանակակից հայոց լեզվի համանունների բառարան՚, 1978, գինը` 1.000 դրամ:
4. Զավեն Հացագործյան, Դարբինյան Ա. Հ., Հովումյան Ն. Գ., Սրվանձտյան Գ. Հ. ՙՀայ-ռուսերեն պոլիտեխնիկական բառարան՚, 1988, գինը` 2.000 դրամ:
5. Էդվարդ Ջրբաշյան, Հենրիկ Մախչանյան ՙԳրականագիտական բառարան՚, 1980, գինը` 1.500 դրամ:
6. Էդուարդ Աղայան ՙԱրդի հայերենի բացատրական բառարան՚, հատ. 1. Ա–Ձ, Երևան, 1976:
7. Էդուարդ Աղայան ՙԱրդի հայերենի բացատրական բառարան՚, հատ. 2. Ղ–Ֆ, Երևան, 1976, 2 հատորը միասին` 6.000 դրամ:
8. Կոստանտին Մելիք–Վրթանեսյան, Մարիամ Տոնոյան ՙԵրաժշտական բացատրական բառարան՚, 1989, գինը` 1.500 դրամ:
9. Հայ–ռուսերեն բառարան, 1985, գինը` 3.000 դրամ:
10. Մելս Սանթոյան ՙԳրականագիտական բառարան՚, 2009, գինը` 3.000 դրամ:
11. Ռուբեն Ղազարյան, Հենրիկ Ավետիսյան ՙՄիջին հայերենի բառարան՚, Ա. հատ. Ա–Կ, 1987, գինը` 1.500 դրամ:
12. Վարդան Փոթեյան ՙՌուս-հայերեն իրավաբանական բառարան՚, 1972, գինը` 1.000 դրամ:
13. Փիլիսոփայական բառարան, Մ. Մ. Ռոզենտալի խմբագրությամբ, 1975, գինը` 2.000 դրամ:

Գինը գրված է տվյալ գրքի կողքը,
Գինը վերջնական է և չի սակարկվում,
Զանգահարեն միայն ռեալ ուզողները,
ՀՀ մարզեր առաքում չունեմ,
Փոստով չեմ աշխատում,
IDram-ով, բանկային հաշվեհամարով չեմ աշխատում:

Տարածել