full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 396.48
EUR 433.59
RUB 5.63

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԿՆԻՔՈՎ

  • Ավան
  • 17/01/2023 14:37
  • Անհատ
2.000

Լրացուցիչ

ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ , ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՈԼՈՐՏԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԿՆԻՔՈՎ

Տարածել