full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 386.52
EUR 415.24
RUB 4.83

Թուրքերեն լեզվի պարապմունքներ շատ մատչելի

  • Կենտրոն
  • 23/05/2023 11:27
  • Գործակալություն
15.000

Լրացուցիչ

Եթե ցանկանում եք սովորել թուրքերեն որակյալ, ապա դիմեք մեզ:
Մեր թուրքագետ մասնագետ կօգնի ձեզ տիրապետել լեզվին շատ արագ և շատ արդյունավետ մեթոդով:
Դասընթացները կարող ենք կազմակերպել շավաթական 2-3 անգամ, նաև ամեն օր:
Գները բավականին մատչելի են
Զանգահարեք սիրով սպասում ենք

Տարածել