full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.54
EUR 531.69
RUB 7.63

Իրավաբանական խորհրդատվություն. Փաստաբանական ծառայությունների մատուցում

  • Արաբկիր
  • 23/05/2019 12:42
  • Անհատ

Լրացուցիչ

 

«ԱՄԻՐՅԱՆ» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ է՝ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ:

«Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

I. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ.

Գործարքներ.

Պարտավորություններ.

Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ.

Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ.

Վնաս պատճառելու և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ.

Մտավոր սեփականություն.

Ժառանգական իրավունք [ժառանգությունն ըստ կտակի, ժառանգությունն ըստ օրենքի].

Միջազգային մասնավոր իրավունք.

Սահմանադրական իրավունք.

Ընտանեկան իրավունք.

Աշխատանքային իրավունք.

Բնակարանային իրավունք.

Հողային իրավունք.

Տեղեկատվական իրավունք.

Սնանկություն.

Բանկային գործ[եր].

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (ԴԱՀԿ) ծառայության գործ[եր].

ԱՊՊԱ պատահարների գործ[եր].

Ճանապարհային ոստիկանության գործ[եր]:

2. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Վարչական մարմիններին ուղղված դիմումների կազմում.

Բողոքարկման վարույթ հարուցելու համար վարչական բողոքի կազմում.

ՀՀ վարչական դատարանին ուղղված վարչական դիմումների կազմում.

ՀՀ վարչական դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում:

3. ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Քրեական գործերով պաշտպանություն մինչդատական վարույթում (քրեական գործի հարուցման փուլ, հետաքննություն, նախաքննություն)

Պաշտպանություն առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում.

Իրավաբանական օգնություն դատավճռի կատարման փուլում.

Վերաքննիչ, վճռաբեկ բողոքների, սահմանադրական դատարան դիմելու դիմումների կազմում.

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված գանգատների կազմում.

Վկային և տուժողին իրավաբանական օգնության տրամադրում քրեական գործերով.

Իրավաբանական օգնություն դատապարտյալներին պատժի կրման ընթացքում:

II. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ

III. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՆ

IV. ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հայցերի, հայցադիմում[ներ]ի պատասխան[ներ]ի և միջնորդությունների պատրաստում և ներկայացում.

Վերաքննիչ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.

Վճռաբեկ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.

Ներկայացուցչություն ՀՀ ընդհանուր իրավասության (առաջին ատյանի) դատարաններում.

Ներկայացուցչություն ՀՀ վարչական դատարանում.

Ներկայացուցչություն հարկային, մաքսային և այլ պետական մարմիններում

Ներկայացուցչություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում.

Վեճերի արտադատական կարգավորմանն ուղղված բանակցությունների վարում:

ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀՐ. ՔՈՉԱՐ ՓՈՂ. 22/16

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ

Աշխատանքային ժամերը՝ 9:00-19:00

 

 

 

Տարածել