full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 388.00
EUR 422.53
RUB 4.41

Վաճառքի գրքեր

  • Հրազդան
  • 01/07/2024 09:18
  • Անհատ
1.000

Գործում է առաքում

Լրացուցիչ

1. ASALA. Առեղծվածային Հակոբ Հակոբյանը, կազմող` Կ. Վարդանյան, 2023 (4.000 դր.):
3. Ագաթա Քրիստի ՙՀայտարարվում է սպանություն՚, 2023 (3.500 դր.):
4. Ագաթա Քրիստի ՙՄահ ամպերի մեջ՚, 2022 (3.500 դր.):
8. Ագաթա Քրիստի ՙՉարիքն արևի տակ՚, 2023 (3.500 դր.):
10. Ագաթա Քրիստի ՙՍպանություն Միջագետքում՚, 2022 (3.500 դր.):
14. Ագաթա Քրիստի ՙՍպանություն վիկարի տանը՚, 2022 (3.500 դր.):
15. Ալեքսանդր Խատիսյան ՙՀայաստանի հանրապետության ծագումն ու զարգացումը՚, 2018, գինը՝ 6.500 դրամ:
16. Ալեքսանդր Շիրվանզադե ՙԵրկեր՚, հատ. 2. ՙՆամուս՚, ՙՉար ոգին՚, ՙՎարդան Ահրումյան՚, ՙՈ՞րն է մայրը՚, ՙՊատվի համար՚, ՙՄորգանի խնամին՚, 1971, գինը՝ 1.000 դրամ:
17. Ալեքսանյան Աշոտ, Գալստյան Նարեկ, Սիմոնյան Տարոն ՙՀասարակագիտություն առարկայի ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ (11-րդ դասարան)՚, 2020, գինը՝ 5.000 դրամ:
18. Անատոլի Ռիբակով ՙ35 և մյուս թվականները՚, 1990, գինը՝ 1.500 դրամ:
19. Անատոլի Վինոգրադով ՙԺամանակի երեք գույնը՚, 1972, գինը՝ 1.000 դրամ:
20. Աշոտ Աղաբաբյան ՙԳաղութ (հոդվածներ, էսսեներ, պատմվածքներ)՚, 2022 (5.000 դր.):
21. Աշոտ Աղաբաբյան ՙԹակարդ՚, 2018, գինը՝ 5.000 դրամ:
22. Աշոտ Մելքոնյան ՙՋավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին՚, 2003 (3.000 դր.):
23. Առլիկ Խաչատրյան ՙՔիմիայի խնդրագիրք (հարցերի, վարժությունների և խնդիրների ժողովածու)՚, 2004, գինը՝ 1.000 դրամ:
24. Աստվածաշնչի ամփոփ ուղեցույց, 2012, գինը՝ 3.000 դրամ:
25. Ավագյան Ն. Մ., Մարգարյան Ա. Վ., Կարապետյան Լ. Հ. ՙԱնգլերենի թեստային վարժությունների շտեմարան՚, 2010, գինը՝ 3.000 դրամ:
26. Արամ Անտոնեան ՙՄեծ ոճիրը (Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէադ փաշան)՚, 1990, գինը՝ 1.000 դրամ:
27. Արամայիս Սահակյան ՙԲարի խոսք՚, 1980, գինը՝ 1.000 դրամ:
28. Արման Գասպար ՙՀայ ազատագրական պայքարն ու ահաբեկչութիւնը՚, Լոս Անճելըս, 1989, գինը՝ 2.000 դրամ:
29. Արմո Մալխասյան «Սովետական բանակի հայ գործիչները», 1965 (2.000 դր.):
30. Աֆորիզմներ, կազմողներ` Պ. Պ. Պետրով, Յա. Վ. Բերլին, 1989 (2.000 դր.):
31. Բհակտիվեդանտա Սվամի Պրաբհուպադա ՙԿրշնա Աստծո գերագույն անձնավորությունը՚, Նյու Յորք, 1991, գինը՝ 3.000 դրամ:
32. Բոգդան Վերդյան ՙԾաղիկներս մնացին հեռվում՚, 1990, գինը՝ 2.000 դրամ:
33. Բոլեսլավ Պրուս ՙՏիկնիկ՚, գիրք 1, 1975, գինը՝ 1.500 դրամ:
34. Բորիս Նեմենսկի ՙԳեղեցկության իմաստը (գեղագիտական դաստիարակության պրոբլեմների մասին)՚, 1987, գինը՝ 500 դրամ:
35. Բորիս Պաստեռնակ ՙԴոկտոր Ժիվագո՚, 1990(3), գինը՝ 2.000 դրամ:
36. Բրասսայ ՙԶրույցներ Պիկասոյի հետ՚, 1997, գինը՝ 2.000 դրամ:
37. Գարեգին Սևունց ՙԹեհրան՚, գիրք 1, 1973:
38. Գարեգին Սևունց ՙԹեհրան՚, գիրք 2, 1973 (2 հատորը միասին` 3.000 դր.):
39. Գոհար Մարտիկյան ՙՍա Հայաստանն է և վերջ (Լեոնիդ Ազգալդյանի ապրած կյանքը)՚, 2012 (3.000 դր.):
40. Գոնսալո Գուարչ ՙՀայոց կտակ՚, ԵՊՀ, 2011, գինը՝ 4.000 դրամ:
41. Գրիգոր Բալասանյան ՙՊատուհանի տակ ծղրիդն է երգում՚, 1975, գինը՝ 1.000 դրամ:
42. Գրիգոր Զոհրապ ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 1. ՙՆովելներ՚, ՙԾանոթ դեմքեր՚, ՙԷջեր ուղևորի մը օրագրեն՚, 1962(2), գինը՝ 1.000 դրամ:
43. Դանիել Վարուժան ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 1. ՙԲանաստեղծություններ՚, 1986, գինը՝ 1.000 դրամ:
44. Դանիել Վարուժան ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 2. ՙԲանաստեղծություններ՚, ՙՊոեմներ՚, ՙԹարգմանություններ՚, 1986, գինը՝ 1.000 դրամ: 2 հատորը միասին՝ 2.000 դրամ:
45. Դավիթ Գասպարյան ՙՓակ դռների գաղտնիքը (Չարենցը, Բակունցը և մյուսները)՚, 1994 (3.000 դր.):
46. Եզնիկ արք. Պետրոսյան «Երկեր», հատ. 4. «Հայ եկեղեցու պատմություն», Ա. մաս, 2016, գինը՝ 2.500 դրամ:
47. Եզնիկ արք. Պետրոսյան «Երկերի ժողովածու», հատ. 1. «Ներածություն հայ եկեղեցու քրիստոսաբանության», 2016, գինը՝ 2.500 դրամ:
48. Զավեն Հացագործյան, Դարբինյան Ա. Հ., Հովումյան Ն. Գ., Սրվանձտյան Գ. Հ. ՙՀայ-ռուսերեն պոլիտեխնիկական բառարան՚, 1988, գինը՝ 2.000 դրամ:
49. Զորի Բալայան ՙԴժոխք և դրախտ՚, 1995, գինը՝ 3.000 դրամ:
50. Էդվարդ Ջրբաշյան ՙՉորս գագաթ (Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան, Չարենց)՚, 1982, գինը՝ 1.000 դրամ:
51. Էդուարդ Խաչիկյան ՙԵրկու աշխարհների քաղաքացին (պատմվածքներ, վեպ)՚, 2018 (2.000 դր.):
52. Էլիֆ Շաֆակ ՙՍտամբուլի ընկեցիկը՚, 2012 (4.000 դր.):
53. Թեոդոր Դրայզեր ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 9. ՙԱմերիկյան ողբերգություն՚, հատ. 2, 1972, գինը՝ 1.500 դրամ:
54. Թեոդոր Դրայզեր ՙՀանճարը՚, գիրք 2. ՙՊայքար՚, գիրք 3. ՙԱպստամբություն՚, 1960, գինը՝ 1.500 դրամ:
55. Լեմվել Վալեսյան, Խաչիկ Նազարյան ՙՀայաստանի աշխարհագրություն (7-րդ դասարանի դասագիրք)՚, 1993, գինը՝ 1.000 դրամ:
56. Լյուբով Վորոնկովա ՙԶևսի որդին՚, ՙԴարերի խորքում՚, 1989, գինը՝ 2.000 դրամ:
57. Լև Տոլստոյ ՙԵրկեր՚. ՙԿազակներ՚, ՙՀաջի Մուրադ՚, ԴԳ, 1982, գինը՝ 1.000 դրամ:
58. Լև Տոլստոյ ՙՔրիստոսի վարդապետարանը մանուկների համար՚, 1992, գինը՝ 500 դրամ:
59. Լևոն Շանթ ՙԸնտիր երկեր՚. ՙԼեռան աղջիկը՚, ՙԵրազ օրեր՚, ՙԴարձ՚, ՙՀին աստվածներ՚, ՙԻնկած բերդի իշխանուհին՚, ՙՕշին պայլ՚, 1968, գինը՝ 2.000 դրամ:
60. Խաչատուր Աբովյան ՙՎերք Հայաստանի՚, ԴԳ, 1975, գինը՝ 700 դրամ:
61. Կարապետ Հակոբյան ՙԱզգային հեղափոխական կազմակերպությունների գործու-նեությունը Կարսի մարզում (1878-1912 թթ.)՚, 2023, 256 էջ, գինը` 3.000 դրամ:
62. Կնուտ Համսոն ՙՊան՚, 1971, գինը՝ 1.000 դրամ:
63. Հ. Յ. Դաշնակցությունը և Խորհրդային իշխանությունը (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող` Վլ. Ղազախեցյան, Երևան, 1999 (2.500 դր.):
64. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հատ. 5. Արցախ, 1966 (3.000 դր.):
65. Հայ ժողովրդի պատմություն, 1986, 3.000 դրամ:
66. Հայկ Խաչատրյան, Հայոց հնօրյա զվարճախոսները, 2003, 2.000 դրամ:
67. Հայկազ Հակոբջանյան ՙԱռկայծ ճրագ (Դանիել Վարուժան)՚, Գյումրի, 2004, գինը՝ 2.500 դրամ:
68. Հասմիկ Թոքմաջյան ՙԺամանակակից Անգլերենի քերականություն՚, 1995, գինը՝ 3.000 դրամ:
69. Հարությունյան Կարինե, Վարդանյան Գայանե ՙՄեթոդական ձեռնարկ ՙՀասարակագիտություն՚ առարկան դասավանդող ուսուցիչների համար՚, 2020, գինը՝ 2.500 դրամ:
70. Հենրիկ Շաթիրյան ՙԽարան (նախկին կալանավորի կյանքից)՚, 2006, գինը՝ 2.500 դրամ:
71. Հենրիկ Սենկևիչ ՙՅո՞ երթաս՚, 1983, գինը՝ 2.000 դրամ:
72. Հոմերոս ՙԻլիական՚, 1987 (3.000 դր.):
73. Հովհաննես Թումանյան ՙՈսկու կարասը՚, 2008, գինը՝ 300 դրամ:
74. Հրանտ Հրահան «Խոսում են անմահները», 1970, գինը՝ 1.500 դրամ:
75. Հրանտ Մաթևոսյան ՙԾառերը (վիպակներ)՚. ՙԿենդանին և մեռյալը՚, ՙԳոմեշը՚, ՙՄեսրոպ՚, ՙՍկիզբը՚, ՙՄեծամոր՚, ՙԱշնան արև՚, ՙԾառերը՚, 1978, գինը՝ 1.500 դրամ:
76. Հրաչիկ Սիմոնյան «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք Ա-Բ, 1996 (2 հատորը միասին` 7.000 դր.):
77. Ղուկաս Սեբաստացի ՙԴաւիթ-բէկ կամ պատմութիւն Ղափանցւոց՚, ՙԴավիթ Բեկի պատմությունը՚, 1992, գինը՝ 1.000 դրամ:
78. Մարգարտաշար (ռոբայաթ – պարսիկ բանաստեղծների քառյակներ), 1990, գինը՝ 1.500 դրամ:
79. Մարինա Վլադի ՙՎլադիմիր կամ ընդհատված թռիչք՚, 1993, գինը՝ 1.500 դրամ:
80. Մարկ Արեն «Ռեքվիեմ Հուդայի համար», 2021 (3.500 դր.):
81. Միշել Մոնտեն ՙՓորձեր՚, հատ. 1, 1991, գինը՝ 2.000 դրամ:
82. Միսաք Մեծարենցը և Դանիել Վարուժանը ժամանակակիցների հուշերում, 1986, գինը՝ 1.000 դրամ:
83. Մկրտիչ Արմեն ՙԵրկեր՚, հատ. 5. ՙԿարմիր և կապույտ փողկապներ՚, ՙԳույնզգույն թագավորությունը՚, 1973, գինը՝ 1.500 դրամ:
84. Մկրտիչ Սարգսյան ՙԴարավերջի հայը՚, 1999, գինը՝ 3.000 դրամ:
85. Մուշեղ Բաբայան, Քննիչի զենքը, 2.500 դրամ:
86. Յարոսլավ Հաշեկ ՙՔաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները համաշխարհային պատերազմի ժամանակ՚, 1973, գինը՝ 1.500 դրամ:
87. Նարեկ Մանուկյան, Արթուր Չափման, Զոհրաբ Գևորգյան, Թալին Սաղդասարյան ՙԳիրք պատմության ուսուցման. Ի՞նչու, ի՞նչպես՚, 2020, 4.000 դրամ:
88. Ներսես Շնորհալի ՙՀիսուս որդի (պոեմ)՚, 1991, գինը՝ 1.000 դրամ:
89. Նիկոլայ Օստրովսկի ՙՓոթորկածիններ՚, ԴԳ, 1983, գինը՝ 500 դրամ:
90. Նիկողայոս Ադոնց ՙԵրկեր՚, հատ. Բ. ՙՊատմա–բանասիրական ուսումնասիրություններ՚, 2006:
91. Նիկողայոս Ադոնց ՙԵրկեր՚, հատ. Գ. ՙՀայրենագիտական ուսումնասիրություններ՚, 2008:
92. Նիկողայոս Ադոնց ՙԵրկեր՚, հատ. Դ. ՙՔննական պատմություն հայոց՚, 2009:
93. Նիկողայոս Ադոնց ՙԵրկեր՚, հատ. Ե. ՙՀայ–բյուզանդական ուսումնասիրություններ՚, 2012:
94. Նիկողայոս Ադոնց ՙԵրկեր՚, հատ. Զ. ՙՀրապարակախոսություն՚, 2012 (5 հատորը միասին` 20.000 դրամ):
95. Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, կազմող՝ Լ. Հարությունյան, 1991, գինը՝ 1.500 դրամ:
96. Շոդերլո դը Լակլո ՙՎտանգավոր կապեր՚, 1982, գինը՝ 2.000 դրամ:
97. Շոլոմ Ալեյխեմ ՙՎիպակներ և պատմվածքներ՚, 1964, գինը՝ 1.000 դրամ:
98. Պավել Բլյախին, Կարմիր սատանի ճտերը, 1985, 1.000 դրամ:
99. Պարույր Սևակ ՙԱմանեջ (վեպ)՚, 2014, գինը՝ 3.000 դրամ:
100. Պարույր Սևակ ՙԲանաստեղծությունների ժողովածու (ՙՁեր ծանոթները՚)՚, 2007, գինը՝ 500 դրամ:
101. Պարույր Սևակ ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 4. ՙՊոեմներ՚. ՙԱնլռելի զանգակատուն՚, ՙԵվ այր մի` Մաշտոց անուն՚, ՙԵռաձայն պատարագ՚, 1973, գինը՝ 1.000 դրամ:
102. Պինդարոս ՙՆերբողներ՚, 1991, գինը՝ 1.000 դրամ:
103. Ջերալդ Դարրել ՙԲաֆուտի քերծեները՚, 1978, գինը՝ 700 դրամ:
104. Ջորջ Բայրոն ՙՄիհատորյակ՚. ՙԼիրիկա՚, ՙՀրեական մեղեդիներ՚, ՙՊոեմներ՚, ՙԴրամաներ՚. ՙՄանֆրեդ՚, ՙԿայեն՚, 1965, գինը՝ 2.000 դրամ:
105. Ռուբեն Գևորգյան ՙԴատապարտված դափնիներ՚, 2007, գինը՝ 3.000 դրամ:
106. Ռոմեն Ռոլան ՙԺան Քրիստոֆ՚, հատ. 2. ՙԸնդվզում՚, ՙՏոնավաճառը հրապարակում՚, 1967, գինը՝ 1.000 դրամ:
107. Ռոմեն Ռոլան ՙԺան Քրիստոֆ՚, հատ. 3. ՙԱնտուանետ՚, ՙՏան մեջ՚, ՙԸնկերուհիները…՚, 1969, գինը՝ 1.000 դրամ:
108. Սամվել Խալաթյան, Թագուհի, 2005, 2.500 դրամ:
109. Սերո Խանզադյան ՙՄխիթար սպարապետ՚, 1988, գինը՝ 1.500 դրամ:
110. Սիմոն Վրացյան ՙՀայաստանի Հանրապետություն՚, 1993 (3.000 դր.):
111. Սուրեն Այվազյան ՙԽնձորեսկ (վեպ, պատմվածքներ)՚, 1982, գինը՝ 1.000 դրամ:
112. Սուրեն Մուրադյան ՙՍերունդների հետ միշտ նորանալով (դիմանկարներ, հոդվածներ)՚, 1983, գինը՝ 500 դրամ:
113. Ստեփան Պողոսյան, Կարո Պողոսյան ՙԻնձ բահ տվեք (Գևորգ Չաուշ)՚, 1989, գինը՝ 1.000 դրամ:
114. Վալտեր Սքոթ ՙՔվենտին Դորվարդ՚, 1972, գինը՝ 1.500 դրամ:
115. Վահան Բայբուրդյան ՙՕսմանյան կայսրության պատմություն՚, ԵՊՀ, 2011 (6.000 դր.):
116. Վահան Թոթովենց ՙԲաքու՚, 2022, գինը՝ 5.500 դրամ:
117. Վահան Տերյանը ժամանակակիցների հուշերում, 1964, գինը՝ 2.000 դրամ:
118. Վարդգես Եղիայան, Արա Արաբյան ՙՄիսաք Թոռլաքյանի դատավարությունը՚, 2008 (3.000 դր.):
119. Վիգեն Իսահակյան ՙՓարիզ. Քոչար. անցած օրեր՚, 2006 (3.000 դր.):
120. Վրթանես Փափազյան ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 1. ՙՊատմվածքներ՚, ՙԶրույցներ՚ (1889–1904 թթ.), 1972, գինը՝ 1.000 դրամ:
121. Վրթանես Փափազյան ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 2. ՙՊատմվածքներ՚, ՙԶրույցներ՚ (1905–1910 թթ.), ՙՎեպեր՚ (1883–1897 թթ.), 1972, գինը՝ 1.000 դրամ: 2 հատորը միասին՝ 2.000 դրամ:
122. Տիտան Դև-Շանթ ՙՏապանագիր՚, 2023, 216 էջ, գինը՝ 2.000 դրամ:
123. Րաֆֆի ՙԴավիթ-Բեկ՚, 1980, գինը՝ 2.000 դրամ:
124. Րաֆֆի ՙԵրկերի ժողովածու՚, հատ. 6. ՙԴավիթ-Բեկ՚, 1963, գինը՝ 1.000 դրամ:
125. Ուիլյամ Ֆոլքներ ՙԱրջը (վիպակ)՚, 1992, գինը՝ 1.000 դրամ:
126. Օգտակար խորհուրդներ (Տեղեկատու), կազմող՝ Թորգոմ Դռնոյան, 1990, գինը՝ 1.000 դրամ:
127. Օտարալեզու հայ գրողներ. Պոեզիա (Հրանտ Նազարյան, Արմեն Տորյան, Արմեն Լյուբեն, Ռուբեն Մելիք, Շառլ Ազնավուր, Վահե Գոդել), Արձակ (Մայքլ Առլեն, Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան, Վիլյամ Սարոյան, Անրի Թրուայա, Վահե Քաչա, Սևդա Սևան), Դրամատուրգիա (Վիլյամ Սարոյան, Արթուր Ադամով), 1989, գինը՝ 1.500 դրամ:
128. Ֆենիմոր Կուպեր ՙԳազանորսը՚, 1973, գինը՝ 1.000 դրամ:

Առկա են ինչպես ցանկում նշված, այնպես էլ լուսանկարներում տեղադրված բոլոր գրքերը:
Գինը գրված է տվյալ գրքի կողքը,
Գինը վերջնական է և չի սակարկվում,
Զանգահարեն միայն ռեալ ուզողները,
ՀՀ մարզեր առաքում չունեմ,
Փոստով չեմ աշխատում,
IDram-ով, բանկային հաշվեհամարով չեմ աշխատում:

Տարածել