full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.54
EUR 531.69
RUB 7.63

ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Կենտրոն
  • 21/01/2020 13:26
  • Գործակալություն

Լրացուցիչ

Ծառայություններ

Կորպորատիվ իրավունք

Ծառայությունները ներառում են՝

· Կորպորատիվ իրավունքի հետ կապված հարցերի ամբողջական շրջանակի վերաբերյալ խորհրդատվություն

· Տարբեր կազմակերպաիրավական ձևերի իրավաբանական անձանց և պետական կազմավորումների (դուստր ընկերություններ, ասոցիացիաներ, տնտեսական ընկերակցություններ, կոոպերատիվներ, հիմնադրամներ, հասարակական կազմակերպություններ) հիմնադրում, լուծարում և վերակազմակերպում

· Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հիմնադրում.

· Կանոնադրական կապիտալի ավելացման կամ նվազեցման իրավաբանական ուղեկցում

· Բաժնետոմսերի կոնսոլիդացիայի և բաժանման հարցերում իրավաբանական աջակցություն:

Քաղաքացիական իրավունք

· Ամուսնաընտանեկան

· Սեփականության իրավունք

· Գործարքի անվավերություն

· Ժառանգության իրավունք

· Պարտավորական իրավունք

· Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր

· Գույքային պահանջներ

· Գրավի իրավունք

· Պայմանագրի հետ կապված գործողություններ

· Աշխատանքային իրավունք

· Անձնական ոչ գույքային պահանջներ

· Պարտքերի հավաքագրում

Քրեական իրավունք

· Կասկածյալի և մեղադրյալի օրինական շահերը պաշտպանելը և ներկայացնելը նախաքննության մարմիններում և դատարանում

· Կասկածյալի և մեղադրյալի պատասխանատվությունը բացառող կամ պատիժը և դատավարական հարկադրանքի միջոցները մեղմացնող հանգամանքները բացահայտելը

· Մասնավոր անձանց հարցման ենթարկելը

· Պաշտպանյալի շահերի պաշտպանության նպատակով տարբեր կազմակերպություններից տեղեկանքներ, բնութագրեր և այլ փաստաթղթեր պահանջելը և ստանալը

· Նախաքննության և դատաքննության ընթացքում անհրաժեշտ միջնորդություններ ներկայացնելը, նախաքննության մարմնի որոշումները բողոքարկելը

· Քննչական և դատավարական գործողություններին Մասնակցելը

· Վկայի, քաղաքացիական հայցվորի և քաղաքացիական պատասխանողի շահերի նախաքննության մարմիններում և դատարանում ներկայացնելը:

Վարչական իրավունք

· Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը, բացառությամբ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտերի

· Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ` որոշում կայացնելը

· Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը

· Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը

· Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելը

· Իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը ճանաչելը:

Վիզա

· Աշխատանքի վրա հիմնված ներգաղթը

· Ոչ ներգաղթային վիզաներ

· EB-5 տարածաշրջանային կենտրոնի նշանակության և բիզնես պլանի համապատասխանության ակնարկ

· Ամուսնություն-հիմնված գրին քարտի վրա

· Կարգավիճակի փոփոխություն

· K1-Ֆիանսե վիզա

· ԱՄՆ քաղաքացիություն հպատակագրման միջոցով

· Հյուպատոսական Գործընթաց

· Ընտանիքի կողմից ֆինանսավորվող ներգաղթը:

Տարածել