full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 403.24
EUR 434.85
RUB 4.41

Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածուներ

  • Հրազդան
  • 09/12/2023 16:01
  • Անհատ
1.000

Գործում է առաքում

Լրացուցիչ

1. Գաբրիէլ Լազեան ՙՀայաստան եւ հայ դատը հայ եւ ռուս յարաբերութիւններու լոյսին տակ՚, 1991, գինը` 1.500 դրամ:
2. Գարեգին Նժդեհ ՙԽուստուփյան կանչեր՚, ՙԶորաշարքային կանոնադրություն՚, 1992, գինը` 500 դրամ:
3. Հ. Յ. Դաշնակցությունը և Խորհրդային իշխանությունը (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող` Վլ. Ղազախեցյան, 1999, գինը` 2.000 դրամ:
4. Հայ կամավորներ (լուսանկարների ալբոմ), 1990, գինը` 1.000 դրամ:
5. Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքա-կանության փաստաթղթերում, խմբ. Ջոն Կիրակոսյան, 1972, գինը` 3.000 դրամ:
6. Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմեց Ա. Հ. Փափազյան, 1988, գինը` 1.000 դրամ:
7. Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), խմբ. Մ. Ներսիսյան, Ռ. Սահակյան, 1991, գինը` 1.500 դրամ:
8. Ռուբեն Տեր–Մինասյան (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմողներ` Ս. Միրզոյան, Գ. Ավագյան, Մ. Մարտիրոսյան, խմբ. Ամ. Վիրաբյան, ՀԱԱ, 2011, գինը` 3.000 դրամ:
9. Սամվել Եղիազարյան ՙՆվիրյալները՚, 1999, գինը` 1.000 դրամ:
10. Սերգեյ Ճաղարյան ՙՍևքար (եղելություններ, իրադարձություններ)՚, 1992, գինը` 1.000 դրամ:
11. Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությունը (սղագրական նյութեր), 1990, գինը` 1.000 դրամ:
12. Վան–Վասպուրականի հերոսամարտը – 75 (նյութերի ժողովածու), կազմող` Հ. Դ. Փափազյան, 1990, գինը` 1.000 դրամ:
13. Վարդան Գէորգեան ՙԼեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919–1921 թթ.)՚, 1991, գինը` 1.000 դրամ:
14. Վարդգես Եղիայան, Արա Արաբյան ՙՄիսաք Թոռլաքյանի դատավարությունը՚, 2008, գինը` 3.000 դրամ:
15. Геноцид Армянь в Османской империи (сборник документов и материалов), под редекцией М. Г. Нерсисяна, 1983, ценить` 1.000 драм.

Գինը գրված է տվյալ գրքի կողքը,
Գինը վերջնական է և չի սակարկվում,
Զանգահարեն միայն ռեալ ուզողները,
ՀՀ մարզեր առաքում չունեմ,
Փոստով չեմ աշխատում,
IDram-ով, բանկային հաշվեհամարով չեմ աշխատում:

Տարածել