full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 477.57
EUR 526.28
RUB 7.48

Biznes Plan - Մատչելի գին, մեծ ծավալ և բարձր որակ

  • Երևան
  • 17/11/2019 04:12
  • Անհատ

Լրացուցիչ

Բարձր որակով և մատչելի գներով կազմակերպությունը կազմում է Բիզնես Պլաններ՝

• նոր սկսվող բիզնեսի համար
• գործող բիզնեսի համար

Բիզնես պլանները կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Բիզնես պլանի ծավալը կարող է կազմել մինչև 200 էջ և ավելի ՝ պատվիրատուի ցանկությամբ:
Ծրագրի արժեքը հաշվարկվում է իրականացվող աշխատանքի ծավալով և բարդությամբ՝ մատչելի գներով:
Բիզնես Պլանի արժեքը կարող է կազմել 50.000 -ից մինչև 500.000 դրամ:

Ծրագիրը տրամադրվում է պատվիրատուին՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

Մշտական պատվիրատուների համար գործում է զեղչային համակարգ:
2 - րդ Բիզնես Պլանի պատվերի դեպքում կիրառվում է նաև 15% զեղչ:

Իրականացվում է 1 տարվա ընթացքում Բիզնես Պլանի անվճար սպասարկում, որը ներառում է՝
• ծրագրի լրացումներ
• փոփոխություններ
• բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Ներառող հիմնական ոլորտներն են՝

• արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
• հացի արտադրություն
• հանրային սնունդ
• առևտուր
• ներմուծում
• ծառայություններ
• գյուղատնտեսություն
• անասնապահություն
• ձկնաբուծություն

Բիզնեսի ստեղծում, կանոնակարգում, կառավարման համակարգի կառուցում՝ ԶՐՈՅԻՑ

Բիզնես պլանը պարունակում է՝

• մեկ բիզնես պլանում մի քանի ստորաբաժանման և ոլորտների ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ կազմում
• յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և ոլորտի համար կազմվում է ԱՌԱՆՁԻՆ նախագիծ
• ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԻ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
• կազմակերպության վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
• ներդրումային անհրաժեշտության վերլուծություն
• ռիսկերի վերլուծություն (VAR)
• ապրանքի դիրքի գնահատում (Merchandising)
• SWOT վերլուծություն
• մրցակցության վերլուծություն
• գործունեության ոլորտի վերլուծություն
• ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
• շուկայի վերլուծություն
• մարքեթինգային ծրագիր
• արտադրական ծրագիր
• ֆինանսական ծրագիր
• անվնասաբերության կետի հաշվարկ
• արտադրանքի և ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
• լոգիստիկա
• արտադրանքի որակի վերահսկում և կառավարում
• վճարվող հարկերի հաշվարկ
• վարկերի մարումների հաշվարկներ
• բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
• այլ հավելվածներ՝ ըստ պատվերի

Տարածել