full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 409.64
EUR 433.52
RUB 7.69
Closed

J-A Shopping

Մի վճարեք ավելին!
About
Contact details

Ողջույն մեր օնլայն շոփ։

J-A Shopping օնլայն խանութը բաց է՝ 2014 թվականի հոկտեմբերի 19_ից։
Մենք աշխատում ենք՝ ՕՆԼԱՅՆ, Խանութ չունենք։
Աշխատում ենք վաճառել շուկայական գներից հեմեմատ մատչելի տարբերակով։
Գործում է առաքում՝ 500 դրամ Երևանի մեջ, իսկ մարզեր փոստի միջոցով։

Announcements