full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 396.48
EUR 433.59
RUB 5.63

Կգնենք արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում

  • Ереван
  • 06/02/2023 11:39
  • Агентство
Full.am product

Дополнительная информация

Գործակալությանը անհրաժեշտ են 1000 քառակուսուց սկսված արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում։
Գործակալություն միջնորդավճար 2%

Share