full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 395.20
EUR 416.07
RUB 6.39

Կգնենք արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում

  • Երևան
  • 21/11/2022 02:05
  • Գործակալություն
Full.am product

Լրացուցիչ

Գործակալությանը անհրաժեշտ են 1000 քառակուսուց սկսված արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում։
Գործակալություն միջնորդավճար 2%

Տարածել