full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 402.88
EUR 438.70
RUB 4.47

Կգնենք արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում

  • Երևան
  • 01/08/2023 18:06
  • Գործակալություն

Լրացուցիչ

Գործակալությանը անհրաժեշտ են 1000 քառակուսուց սկսված արտադրական հողատարածքներ երեվան քաղաքում։
Գործակալություն միջնորդավճար 2%

Տարածել