full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 407.21
EUR 423.54
RUB 7.75

Բիզնես Պլան - Business Plan - Ներդրումային ծրագիր - Զարգացման ծրագիր - Դրամաշնորհային ծրագիր

  • Ереван
  • 30/06/2022 16:21
  • Индивидуальный
1

Дополнительная информация

Բարձր որակով և մատչելի գներով կազմակերպությունը մշակում և կազմում է ՝

1. Բիզնես Պլաններ
2. Պետական աջակցությամբ ծրագրեր
3. Դրամաշնորհային ծրագրեր
4. Ներդրումային Ծրագրեր
5. Զարգացման Ծրագրեր

- նոր սկսվող բիզնեսի համար
- գործող բիզնեսի համար

Նախագծերը կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
Կազմված Բիզնես Պլանները ենթակա են ներկայացման՝ բանկերին, ինվեստորներին, պետական կառույցներին, ինչպես նաև ցույց են տալիս տվյալ գործունեությունը ձեռնարկելու նպատակահարմարությունը։

Բիզնես պլանի ծավալը կարող է կազմել 30 էջից մինչև 500 էջ և ավելի:
Ծրագրերի արժեքները որոշվում են կատարված աշխատանքի համապատասխան՝ ներառված բաժինների, վերլուծությունների, հաշվարկների`սեղմ ժամկետում ։
Ծրագրի կառուցվածքը, ծավալը և ներառվող բաժիններն ընտրվում են՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԿԱԶՄՎՈՒՄ ԵՆ 3 ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ
1. Արժեքը - 50.000 - 150.000 դրամ (ծրագիրը կազմվում է 4 - 7 օրվա ընթացքում, ծավալը` 40֊50 էջ)
2. Արժեքը - 151.000 - 300.000 դրամ (ծրագիրը կազմվում է 7 - 12 օրվա ընթացքում,ծավալը` 51֊100 էջ)
3. Արժեքը - 301.000 - 450.000 դրամ (ծրագիրը կազմվում է 12 - 15 օրվա ընթացքում,ծավալը`101֊150 էջ և ավելի)

Ծրագրերը տրամադրվում են պատվիրատուին՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով`վերջինս ծածկագրված։

Մշտական պատվիրատուների համար կիրառվում են զեղչեր։

Իրականացվում է կազմված նախագծերի անվճար սպասարկում 1 տարվա ընթացքում, որը ներառում է՝
• ծրագրի լրացումներ
• փոփոխություններ
• բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Ծրագրերում Ներառվող ոլորտներն են՝

• արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
• հանրային սնունդ
• առևտուր
• ներմուծում
• բեռնափոխադրումներ
• ծառայություններ (բոլոր ոլորտներ)
• գյուղատնտեսություն
• անասնապահություն
• ձկնաբուծություն
• հանքարդյունաբերություն
• շինարարություն և կառուցապատում

Մանրամասն ծանոթանալու համար պատվիրատուին տրամադրվում են բիզնես պլանների ցուցադրական տարբերակներ:

Բիզնես պլանը ներառում է՝

• մեկ բիզնես պլանում մի քանի ստորաբաժանում և ոլորտներ, ինչպես նաև դրանց ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթ
• ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
• յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և ոլորտի համար կազմվում է ԱՌԱՆՁԻՆ նախագիծ
• կազմակերպության վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
• ներդրումային անհրաժեշտության վերլուծություն
• ռիսկերի վերլուծություն (VAR)
• ապրանքի դիրքի գնահատում (Merchandising)
• SWOT վերլուծություն
• մրցակցության վերլուծություն
• գործունեության ոլորտի վերլուծություն
• ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
• շուկայի վերլուծություն
• մարքեթինգային ծրագիր
• արտադրական ծրագիր
• ֆինանսական ծրագիր
• ֆինանսական հիմնական 22 գործակիցների հաշվարկ և վերլուծություն
• նախագծի ներդրումների ետգնում (окупаемость инвестиций проекта)
• անվնասաբերության կետի հաշվարկ (точка безубыточности)
• արտադրանքի և ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
• լոգիստիկա
• գործողությունների պլանավորում - Գանտի դիագրամմա
• արտադրանքի որակի վերահսկում և կառավարում
• վճարվող հարկերի և պետական վճարումների հաշվարկ
• վարկերի մայր գումարների և տոկոսների մարումների հաշվարկներ
• բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
• այլ հավելվածներ՝ ըստ պատվերի։

Share