full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 396.48
EUR 433.59
RUB 5.63

Բիզնես Պլան - Business Plan - Ներդրումային ծրագիր - Զարգացման ծրագիր - Դրամաշնորհային ծրագիր

  • Yerevan
  • 04/02/2023 18:26
  • Individual
1

Additional Info

Կազմակերպության կողմից, մշակվում և կազմվում են բարձրակարգ՝
1. Բիզնես Պլաններ
2. Պետական աջակցությամբ ծրագրեր
3. Դրամաշնորհային ծրագրեր
4. Ներդրումային ծրագրեր
5. Զարգացման ծրագրեր
6. Առողջացման ծրագրեր

• Նոր սկսվող բիզնեսի համար
• Գործող բիզնեսի համար

Նախագծերը կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՆ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ՆԱԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՄԲ ԿՆՔՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ։

Կազմված ծրագրերը նախատեսվում Է ներկայացնել՝ բանկերին, ներդրողներին, պետական կառույցներին։

Իրականացվում է կազմված նախագծերի ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
ՄԻՆՉԵՎ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ։ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԿԱԶՄՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ՝ 1 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, որը ներառում է՝
1. Ծրագրի ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ բանկերում, պետական կառույցներում...
2. Լրացումների կատարում
3. Փոփոխությունների կատարում
4. Բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Բոլոր ծրագրերում հաշվարկվում և ներկայացվում են գործակիցներ՝
DPBP, PBP, BEP, MOS, NPV, NWC, EBITDA, EBIT, ROA, ROE, ROFA, ROS, TAT, SET, FAT, CR, QR, CASH RATIO, SR, GR, DSC…

ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԿԱԶՄՎՈՒՄ ԵՆ 3 ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ`
1. Ներառում է 6 բաժիններ
2. Ներառում է 10 բաժիններ
3. Ներառում է 14 բաժիններ

Ծրագրի արժեքը, կառուցվածքը, ծավալը և ներառվող բաժիններն ընտրվում են ՏՎՅԱԼ ծրագրի պահանջների համապատասխան՝ պատվիրատուի համաձայնությամբ:

Ծրագրերը տրամադրվում են պատվիրատուին, տպագրված և էլեկտրոնային տարբերակով` Ծածկագրված։

Ընկերության կողմից սահմանված դեպքերում՝ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ԶԵՂՉԵՐ:

Ծրագրերում ներառվող ոլորտներն են՝
1. Արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
2. Հանրային սնունդ
3. Առևտուր (մեծածախ և մանրածախ)
4. Ներմուծում
5. Բեռնափոխադրումներ
6. Զբոսաշրջություն
7. Ծառայություններ (բոլոր ոլորտներ)
8. Գյուղատնտեսություն (բոլոր ոլորտներ)
9. Անասնապահություն
10. Ջերմոցային տնտեսություն
11. Արևային էներգետիկա
12. Ձկնաբուծություն
13. Հանքարդյունաբերություն
14. Հյուրանոցային ոլորտ (HORECA)
15. Ռեստորանային ոլորտ
16. Շինարարություն և կառուցապատում
17. ԱՅԼ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

Ծրագրերը ներառում են հետևյալ բաժինները`

1. ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ ՓԱԹԵԹ (մեկից ավել ոլորտների ներառման դեպքում)
2. ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
3. Կազմակերպության առկա վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
4. Անհրաժեշտ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ հաշվարկ և ներկայացում
5. Ռիսկերի վերլուծություն (VAR)
6. SWOT վերլուծություն
7. Մրցակցության վերլուծություն
8. Գործունեության ոլորտների վերլուծություն
9. Շահութաբերության վերլուծություն
10. Շուկայի վերլուծություն
11. Արտադրական ծրագիր
12. Ֆինանսական ծրագիր - 20 ենթաբաժին
13. Ֆինանսական հիմնական 22 գործակիցների հաշվարկ և ներկայացում
14. Նախագծում կատարված ներդրումների ՀԵՏԳՆՄԱՆ պարզեցված և դիսկոնտավորված հաշվարկ (окупаемость инвестиций проекта)
15. Անվնասաբերության կետի հաշվարկ (точка безубыточности)
16. Ամրության պաշարի գնահատում
17. Սնանկության ռիսկի գնահատում
18. Արտադրանքի և ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
19. Լոգիստիկա
20. Գործողությունների պլանավորում (Գանտի դիագրամմա)
21. Վճարման ենթակա հարկերի և պետական վճարումների հաշվարկ
22. Վարկերի մայր գումարների և տոկոսների մարումների հաշվարկ
23. Լիզինգի մայր գումարների և տոկոսների մարումների հաշվարկ
24. Տրանսպորտային ծախսերի հաշվարկ
25. Բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
26. Այլ հավելվածներ, հաշվարկներ և վերլուծություններ՝ ըստ պատվերի

Share