full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 395.05
EUR 411.29
RUB 6.53

Բիզնես Պլան - Business Plan - Ներդրումային ծրագիր - Զարգացման ծրագիր - Դրամաշնորհային ծրագիր

  • Երևան
  • 25/11/2022 17:49
  • Անհատ
1

Լրացուցիչ

" ՌԻԳԱՍՈՖ " ՍՊԸ կողմից, մշակվում և կազմվում են բարձրակարգ՝
1. Բիզնես Պլաններ
2. Պետական աջակցությամբ ծրագրեր
3. Դրամաշնորհային ծրագրեր
4. Ներդրումային ծրագրեր
5. Զարգացման ծրագրեր
6. Առողջացման ծրագրեր

• Նոր սկսվող բիզնեսի համար
• Գործող բիզնեսի համար

Նախագծերը կազմվում են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Կազմված ծրագրերը նախատեսվում Է ներկայացնել՝ բանկերին, ներդրողներին, պետական կառույցներին։

Բոլոր ծրագրերում հաշվարկվում և ներկայացվում են գործակիցներ՝
DPBP, PBP, BEP, MOS, NPV, NWC, EBITDA, EBIT, ROA, ROE, ROFA, ROS, TAT, SET, FAT, CR, QR, CASH RATIO, SR, GR, DSC…

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 3 ՏԱՐԲԵՐԱԿ։
1. Ներառում է 6 բաժիններ, մինչև 50 էջ ֊ կազմվում է 4 օրում ֊ առավելագույն արժեք 149.000 դրամ
2. Ներառում է 10 բաժիններ, մինչև 100 էջ ֊ կազմվում է 8 օրում ֊ առավելագույն արժեք 299.000 դրամ
3. Ներառում է 14 բաժիններ, մինչև 150 էջ ֊ կազմվում է 12 օրում ֊ առավելագույն արժեք 450.000 դրամ

Ծրագրի արժեքը, կառուցվածքը, ծավալը և ներառվող բաժիններն ընտրվում են պատվիրատուի համաձայնությամբ:

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ։

Ծրագրերը տրամադրվում են պատվիրատուին, տպագրված և էլեկտրոնային տարբերակով` Վերջինս ծածկագրված։

ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՆՔՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ։

Երկու և ավելի պատվերների դեպքում կիրառվում են զեղչեր:

Իրականացվում է կազմված նախագծերի ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ ԵՎ ԱՆՎՃԱՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ՝ 1 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, որը ներառում է՝
1. Ծրագրի լրացումներ
2. Փոփոխություններ
3. Բաժինների լրացուցիչ ավելացում

Ծրագրերում ներառվող ոլորտներն են՝
1. Արտադրություն (բոլոր ոլորտներ)
2. Հանրային սնունդ
3. Առևտուր - Մեծածախ և մանրածախ
4. Ներմուծում
5. Բեռնափոխադրումներ
6. Զբոսաշրջություն
7. Ծառայություններ (բոլոր ոլորտներ)
8. Գյուղատնտեսություն
9. Անասնապահություն
10. Ձկնաբուծություն
11. Հանքարդյունաբերություն
12. Հյուրանոցային ոլորտ (HORECA)
13. Շինարարություն և կառուցապատում
14. Այլ ոլորտներ

Բիզնես պլանը ներառում է՝

1. ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ ՓԱԹԵԹ - Մեկից ավել ոլորտների ներառման դեպքում
2. ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ փաթեթը կազմվում է ԱՆՎՃԱՐ
3. Կազմակերպության առկա վիճակի և հնարավորությունների վերլուծություն
4. Ներդրումների իրականացման անհրաժեշտության վերլուծություն
5. Ռիսկերի վերլուծություն (VAR)
6. SWOT վերլուծություն
7. Մրցակցության վերլուծություն
8. Գործունեության ոլորտների վերլուծություն
9. Շահութաբերության վերլուծություն
10. Շուկայի վերլուծություն
11. Մարքեթինգային ծրագիր
12. Արտադրական ծրագիր
13. Ֆինանսական ծրագիր - 20 ենթաբաժին
14. Ֆինանսական հիմնական 22 գործակիցների հաշվարկ և ներկայացում
15. Նախագծում կատարված ներդրումների ետգնման պարզեցված և դիսկոնտավորված հաշվարկ (окупаемость инвестиций проекта)
16. Անվնասաբերության կետի հաշվարկ (точка безубыточности)
17. Ամրության պաշարի գնահատում
18. Սնանկության ռիսկի գնահատում
19. Արտադրանքի և ապրանքների ինքնարժեքի հաշվարկ
20. Լոգիստիկա
21. Գործողությունների պլանավորում - Գանտի դիագրամմա
22. Վճարման ենթակա հարկերի և պետական վճարումների հաշվարկ
23. Վարկերի մայր գումարների և տոկոսների մարումների հաշվարկ
24. Բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
25. Այլ հավելվածներ, հաշվարկներ և վերլուծություններ՝ ըստ պատվերի
• բոլոր հաշվարկները ներկայացվում են գծապատկերներով (դիագրամմաներով)
• այլ հավելվածներ՝ ըստ պատվերի։

Տարածել